Allergi

  • Utredning av luftveisallergier med hudprikktester ( ikke lappetester) og blodprøver.
  • Lungefunksjonstesting ved luftveisallergi og allergisk astma.
  • Symptomatisk allergibehandling med antihistaminer, lokalbehandling av øyne og nese med mer.
  • Allergenspesifikk immunoterapi ( Allergivaksinasjon/Hyposensibilisering) for bjørk, timotei (gress), støvmidd, hund, katt og hest.
  • Allergenspesifikk immunoterapi gis i form av sprøyter og / eller tabletter.
  • Tablettbasert immunoterapi gis ved allergi for Timotei / Gress) ( Grazax), Støvmidd ( Acarizax) og Bjørk ( Itulazax)

For ytterligere informasjon om Allergivaksinasjon/ Allergenspesifikk Immunoterapi vennligst se linken til naaf; norsk allergi og astma forbund:

https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/allergivaksinasjon/