Hørsel og høreapparater

Hos mindre barn dreier dette seg om klinisk vurdering av hørselen ved uformelle tester og måling av ”otoakustiske emisjoner” som undersøker funksjonen av en del av hørselsapparatet. Hos større barn og voksne gjøres audiometri hvor man undersøker terskel for oppfattelse av rene toner og evt. ordoppfattelse. Barn som har nedsatt hørsel grunnet vedvarende væskeansamling i mellomørene, vil tilbys operasjon med innleggelse av ventilasjonsrør ( dren ) i trommehinne. Pasienter som har behov for høreapparat vil få tilpasning og oppfølgning av disse hos en av våre 4 dyktige audiografer.