Om oss

Diploma AS

Diploma AS er en spesialistklinikk som utreder og behandler øre-nese-hals sykdommer. Øre-nese-halspraksisen har eksistert helt siden 1976, først som Strømmen Høresenter, og i de senere år som Diploma AS – Senter for øre-nese-halssykdommer. Vi er samlokalisert og har drevet operasjonsvirksomhet i nært samarbeid med vår operasjonsavdeling Polikliniske Operasjoner AS siden 1988. Klinikken er organisert som en gruppepraksis bestående av 4 øre-nese-halsleger som alle har driftsavtale med Helse Sør-Øst (egenandeler er de samme som ved offentlige poliklinikker/sykehus).

Hvem vi er

Vi er en spesialistklinikk for utredning og behandling av øre-nese-halslidelser.

Lege Gisle Heiberg Ringen
Lege Gisle Heiberg RingenSpesialist i øre-nese-halssykdommer
Godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer siden 2008. Har bred erfaring innen hele øre-nese-halsfaget med 3 års på Rikshospitalet, 8 år som overlege i Skien og Akershus Universitetssykehus før han startet ved Diploma i 2017. Godkjent kompetanseområde i allergologi i 2015.
Lege Geir Siem
Lege Geir SiemSpesialist i øre-nese-halssykdommer
Godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer siden 2001. Har bred erfaring innen hele øre-nese-halsfaget med 3 år på ØNH avdelingen ved Ålesund sjukehus, og 9 år på ØNH avdelingen ved Rikshospitalet før han startet ved Diploma i 2008. Doktorgrad i øre-nese halssykdommer innen fagområdet audiologi i 2012.
Lege Stian Egset Halse
Lege Stian Egset HalseSpesialist i øre-nese-halssykdommer
Godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer siden 2020. Har bred erfaring innen hele øre-nese-halsfaget med 1,5 år på Rikshospitalet, totalt 9 år på Ahus hvorav 3 år som overlege. Startet på Diploma i 2022. Jobber for tiden en dag i uka som hode-halskirurg ved ØNH-avdelingen Ahus i tillegg til Diploma.
Lege Ivar Vølstad
Lege Ivar VølstadSpesialist i øre-nese-halssykdommer
9 års erfaring med hele bredden av øre-nese-halsfaget fra Bodø, Ahus, Lovisenberg og Rikshospitalet. Arbeider til daglig som seksjonsoverlege for øre-nese-halsseksjonen ved Ahus, hvor han primært arbeider med nese-bihulesykdommer og allergologi. Forsker på nesekirurgi. Nestleder i Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (ØNH-foreningen). Tar imot pasienter noen dager i måneden ved Diploma.
Lege Toqir Ahmad
Lege Toqir AhmadSpesialist i øre-nese-halssykdommer
Godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer siden 2019. Har bred erfaring innen Øre-nese-halsfaget med 5 år ved Universitetssykehuset Nord-Norge, 2 år som overlege i Skien, og nå siste 2 år som overlege/ørekirurg ved Akershus Universitetssykehus. Tar imot pasienter noen dager i måneden ved Diploma.
Katrine
KatrineLegesekretær
Utdannet medisinsk legesekretær i 2001. Før det jobbet 10 år i hjemmetjeneste i Oslo kommune. Startet på Diploma i 2002.
Kristin
KristinHelsesekretær
Autorisert helsesekretær siden 2014. Jobbet på Maura legesenter under utdanning. 1 år på ortopedisk avd. AHUS. Startet på Diploma i 2015.
Annlaug
AnnlaugSykepleier
Utdannet sykepleier i 1981. Mangeårig erfaring fra arbeid som operasjonssykepleier og arbeid på barnenevrologisk avdeling. Gjennomgått kursing i hyposensibilisering og har lang erfaring med allergivaksinering.
Camilla
CamillaHelsesekretær
Autorisert helsesekretær siden 2019.
Startet på Diploma i 2020.
Lena
LenaMedisinsk sekretær
Utdannet medisinsk sekretær siden 2020 etter lang fartstid innen reiseliv.
Erfaring fra legevakt og legesenter.
Startet på Diploma i 2021.
Siv Charlotte
Siv CharlotteAutorisert Audiograf
Autorisert Audiograf Fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (NTNU) 2000. Studie i Tinnitus og tinnitusbehandling fra Universitetet i Oslo 2012. Har bred erfaring med 1 år hos Dr. Kåre Lund-Iversen før hun startet på Diploma i 2001.
Gro
GroAutorisert Audiograf
Autorisert Audiograf fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (NTNU) 2001. Har bred erfaring med 1 år ved Høresentralen i Tromsø og fra høreapparatfirma før hun startet på Diploma i 2001/2005.
Sandra
SandraAutorisert Audiograf
Autorisert Audiograf fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (NTNU) 2008. Har bred erfaring med 2 år ved Høresentralen på Drammen Sykehus før hun startet på Diploma i 2010.
Maj Brit
Maj BritAutorisert audiograf
Autorisert audiograf fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (NTNU) 1996.
Videreutdanning i pediatrisk audiologi (NTNU) 2005.
Bacheloroppgave i audiologi (NTNU) 2008.
Master i Rehabilitering og Habilitering fra Oslo Met 2018.
Begynte å jobbe som audiograf på Strømmen Høresenter (nå Diploma) i 1996. Har siden opparbeidet seg bred erfaring innenfor hørselsomsorgen ved å ha jobbet både på høresentralen ved Akershus Univeritetssykehus, og hos to leverandører av høreapparater før hun kom tilbake til Diploma i 2020.