Om oss

Diploma AS

Diploma AS er en spesialistklinikk som utreder og behandler øre-nese-hals sykdommer. Øre-nese-halspraksisen har eksistert helt siden 1976, først som Strømmen Høresenter, og i de senere år som Diploma AS – Senter for øre-nese-halssykdommer. Vi er samlokalisert og har drevet operasjonsvirksomhet i nært samarbeid med vår operasjonsavdeling Polikliniske Operasjoner AS siden 1988. Klinikken er organisert som en gruppepraksis bestående av 4 øre-nese-halsleger som alle har driftsavtale med Helse Sør-Øst (egenandeler er de samme som ved offentlige poliklinikker/sykehus).

Hvem vi er

Vi er en spesialistklinikk for utredning og behandling av øre-nese-halslidelser.

Lege Gisle Heiberg Ringen
Lege Gisle Heiberg RingenSpesialist i øre-nese-halssykdommer
Godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer siden 2008. Har bred erfaring innen hele øre-nese-halsfaget med 3 års på Rikshospitalet, 8 år som overlege i Skien og Akershus Universitetssykehus før han startet ved Diploma i 2017. Godkjent kompetanseområde i allergologi i 2015.
Lege Elisabeth Lavold
Lege Elisabeth LavoldSpesialist i øre-nese-halssykdommer
● Godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer siden 1998.
● Godkjent kompetanseområde innen Allergologi i 2015.
● Cand. Med UiO Oslo Norge i 1989.
● Bred kompetanse innen Øre-nese-Hals-faget og lang erfaring med generelle øre -nese – hals – sykdommer og Allergibehandling fra Oslo US Ullevål, AHUS og avtalepraksis.
● Medlem i Den Norske Legeforening; DNLF.
● Medlem i Den Norske Foreningen for Otorhinolaryngologi og Hode- og Halskirurgi; NOLF.
● Medlem i Den Norske Foreningen for Allergologi og Immunopatologi,; NFAI.
Lege Geir Siem
Lege Geir SiemSpesialist i øre-nese-halssykdommer
Godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer siden 2001. Har bred erfaring innen hele øre-nese-halsfaget med 3 år på ØNH avdelingen ved Ålesund sjukehus, og 9 år på ØNH avdelingen ved Rikshospitalet før han startet ved Diploma i 2008. Doktorgrad i øre-nese halssykdommer innen fagområdet audiologi i 2012.
Lege Olav Jetlund
Lege Olav Jetlund Spesialist i øre-nese-halssykdommer
Godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer siden 1984. Har bred erfaring innen hele ØNH-faget som overlege ved mange av de store ØNH-avdelinger i Norge, med bla. 20 år tilsammen ved avdelingene på Ullevål og Rikshospitalet. Hode Halskirurgi har vært hovedarbeidsfeltet. Han har de senere årene hatt en praksisdag i uken ved Diploma.
Katrine
KatrineLegesekretær
Utdannet medisinsk legesekretær i 2001. Før det jobbet 10 år i hjemmetjeneste i Oslo kommune. Startet på Diploma i 2002.
Anne
AnneBarnepleier / Sekretær
Hjelpepleierutdannelse i 1979. Videreutdannelse til barnepleier i 1991. Jobbet i mange år på Rikshospitalet, og mange år på fødeavd. Ved Aker sykehus. Har jobbet på Diploma siden 2002.
Kristin
KristinHelsesekretær
Autorisert helsesekretær siden 2014. Jobbet på Maura legesenter under utdanning. 1 år på ortopedisk avd. AHUS. Startet på Diploma i 2015.
Annlaug
AnnlaugSykepleier
Utdannet sykepleier i 1981. Mangeårig erfaring fra arbeid som operasjonssykepleier og arbeid på barnenevrologisk avdeling. Gjennomgått kursing i hyposensibilisering og har lang erfaring med allergivaksinering.
Siv Charlotte
Siv CharlotteAutorisert Audiograf
Autorisert Audiograf Fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (NTNU) 2000. Studie i Tinnitus og tinnitusbehandling fra Universitetet i Oslo 2012. Har bred erfaring med 1 år hos Dr. Kåre Lund-Iversen før hun startet på Diploma i 2001.
Gro
GroAutorisert Audiograf
Autorisert Audiograf fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (NTNU) 2001. Har bred erfaring med 1 år ved Høresentralen i Tromsø og fra høreapparatfirma før hun startet på Diploma i 2001/2005.
Wenche
Wenche Autorisert Audiograf
Autorisert Audiograf fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (NTNU) 1991. Studie i Tinnitus og tinnitusbehandling fra Universitetet i Oslo 2012. Har bred erfaring med 8 år ved Audiologen på Ullevål Sykehus og St. Olavs hospital. Samt 10 år i høreapparatfirma før hun startet på Diploma i 2009.
Sandra
SandraAutorisert Audiograf
Autorisert Audiograf fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (NTNU) 2008. Har bred erfaring med 2 år ved Høresentralen på Drammen Sykehus før hun startet på Diploma i 2010.