Operasjoner

Vi utfører kun operasjoner som dekkes av det offentlige helsevesenet. Pasientene betaler egenandel og for forbruksmateriell (dvs. samme takster som  ved offentlige poliklinikker/sykehus).

Pr. i dag utfører vi følgende operasjoner i narkose:

  • Fjerning av mandler
  • Fjerning av falsk mandel (”polypper”)
  • Innsettelse av ventilasjonsrør/dren i ørene
  • Fjerning av ventilasjonsrør/dren i ørene
  • Diverse narkosekrevende undersøkelser og behandlinger av barn.

Operasjonene utføres av en erfaren øre-nese-halslege ved Diploma AS.

Vi samarbeider med kyndige anestesileger, anestesisykepleiere og oppvåkningssykepleiere ved alle operasjoner i narkose.

På operasjonsdagen

Pasientene møter fastende operasjonsdagen, blir operert og deretter observert på vår oppvåkningsenhet. Her blir de observert og får nødvendig smertebehandling inntil de reiser hjem (oftest i løpet av noen timer).

Før hjemreise får pasientene/foresatte muntlig og skriftlig informasjon, resepter og sykemelding der dette er aktuelt.

Det avtales også eventuelle kontrolltimer.